Boerevlag vs. die merk van haar naam Afdruk
Saterdag, 10 September 2011 14:53

Photo from Censorbugbear Reports:

From Censorbugbear Reports

Want baie verleiers het in die wêreld ingekom: die wat getuig dat JaHWèshua die Gesalfde nie in die vlees gekom het nie. Hy is 'n verleier en 'n vals gesalfde.

KINDERS, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die vals gesalfde kom, bestaan daar ook nou baie vals gesalfdes, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.