Oorlogsverklaring - Boere-Republikeine Afdruk
Maandag, 24 Oktober 2011 14:06

MK ANCWie dit mag aangaan
Ek verneem graag wat ons te doen staan?
Die ANCYL, Cosatu, Contralesa en ander beplan massa aksies vir vir die 27ste en daarna. Dit word gestel dat: The ANC Youth League will unapologetically fight side by side with workers untill all the objectives of th Freedom Charter are met." 'n Oorlogsverklaring as daar ooit een was!
Een van die aksies is om by die Uniegebou in massas saam... te trek en daar te bly. Die Uniegeboue is geleë in 'n digbevolkte Blanke gebied, maar swak bewapen en nog swakker georganiseerd. Vandaar is dfit 'n hanetreëtjie na die ander oorwegend Blanke gebied.
Vir die eerste keer het ons te doen met 'n situasie wat 'n fisiese bedreiging inhou. Mobiliseer ons of wat? Waar moet ek aanmeld of gaan ons, soos Jan Smuts altyd gesê het: "let things develop."