Die ANC-regering en die grondwet - Boere-Republikeine Afdruk
Woensdag, 07 Maart 2012 16:12

DIE ANC-REGERING EN DIE GRONDWET

Suid-AfrikaDie Bolsjewiste het te kenne gegee dat hulle beoog om die Grondwet te verander tov van grondhervorming.

Omdat die regering redeneer dat meeste van die grond nog in Blanke hande is en verandering nodig is, sal dit gemik wees teen wittes en dus rasgedrewe, om die wittes by te kom. Dit is die demokrasie van die despote! "Ons maak soos ons wil."

Die grondwet sal verander word, nie om regering beter en effektiewer te maak nie, maar as 'n instrument van onderdrukking en verdrukking. Hulle wat die wette maak, kan die wette verander om hulle te pas!

In 'n persverklaring oor die beoogde voorneme, het die minister van Justisie, gesê die Grondwet is sedert 1994 al 16 keer gewysig en die ANC sal dit weer wysig indien nodig.

“Daar is ’n klein groep neo-liberale en regse magte in Suid-Afrika wat dink hulle is vryheidshelde wat die Grondwet beskerm, maar dié einste Grondwet is ’n produk van die ANC."

Vir enigeen by sy volle bewussyn en nugter positiewe, moet die plan van aksie van die ANC duidelik wees: "Raak ontslae van die witman." Die twyfel daaroor sal met die deurvoering van die sogenaamde Demokratiese Rewolusie, finaal uit die weg geruim word- Witman word wakker- dis opstaantyd!!!! (PJR).