Volksoptog 27 April 2012 in Middelburg Transvaal Afdruk
Sondag, 22 April 2012 18:40

Vryheid vir die Boervolk!

DIE BOERVOLK GAAN WEER SO MAAK !!!

Optog en gebruik van stadion is goedgekeur.
Optog vertrek om 08:00vm met Vierkleure, as voetgangers, met voertuie, trekkers en motorfietse in Fontein straat by Begraafplaas en eindig na 4 km in die Kees Taljaard Stadion.
Al die regsegroepe wat die saak van die Boervolk vooropstel, word hiermee uitgenooi om deel te neem.
Hierdie is bedoel om die Boervolk saam te bind.
Dit is gebiedend noodsaaklik dat die hele Internasionale Gemeenskap, binne en buitelands, kennis moet neem van die feit dat die Boervolk 'n Volk is en nie 'n minderheids groep nie.
Die Perde kommando sal weer begelei.
Die Boervolk Mars-orkes gaan hierdie jaar ook daar wees.
Die groot Vierkleur gaan weer OOP gemaak wees !
Kom Boergenote, die stelsel het ons verraai, die "kerk" en politiek het ons verraai.
Kom ons pleeg nie verraad teenoor mekaar nie en demonstreer ons ysterwil in die Naam van Onse God!
Kontak Nommers
Essie Esterhuizen 083 227 2677 Witbank
Andre Visagie 082 897 1018 Kimberley
Ds Ben Strijdom 084 350 5929 Bethal
Sakkie Nienaber 083 742 6576 Boksburg
Andre Nienaber 071 877 9040 Middelburg
Barend Pienaar 074 939 1023 Nylstroom
Lou Pretorius 082 873 6057 Pretoria


SIEN JOU DAAR !!!!

Vervoer na Middelburg: Boeresaamtrek en Verootmoediging- 27 April 2012.

Vryheidsdag val op Vrydag 27 April 2012. Ons wil kyk of ons 'n bussie kan reël vanaf Pretoria na Middelburg. Koste per persoon ongeveer R 80. Kontak Piet Rudolph 072 419 3516 of Marius Harding 072 726 3920. Onthou die Vierkleur of Vrystaatse vlae- Vryheid vir die Boerevolk!