Boere- en Bondgenotekonferensie, 26 Julie 2014 (Pretoria) Afdruk
Donderdag, 24 Julie 2014 19:01

 

BOERE- EN BONDGENOTEKONFERENSIE-
Saterdag 26 Julie 2014
AGENDA

09:00 - 10:00 OPENING: SKRIFLESING EN GEBED: Ds. Ben Strijdom (Volkskansel). Wie is ons en waarheen gaan ons?

SAKE WAT OORGESTAAN HET VAN VORIGE KONFERENSIE:

10:00 - 10:30 Balmoral: Samestelling komitee Vriende van Balmoral-Konsentrasiekampkerkhof - Tinus Gey van Pitius, (WWB)

NUWE SAKELYS

10:30 - 11:00 BEPLANNING Coligny en Lichtenburg: Herdenking van die rebellie 1914 - Piet Rudolph ( BR) en Piet Breytenbach (AWB)
11:00 - 11:30 Tee.
11:30 - 12:00 Herdenking - dood van genl. De la Rey, Langlaagte, 15 September 1914: Anton Potgieter (Boere-erfenis)
12:00 - 12:30: Die rebellie-dinee - Marius Harding (Boere-Vryheid)
12:30 - 13:00 Beplanning die herdenking van die 1915 Optog van Vroue oor die rebelle in die gevangenisse – Jan Diederiks (Boere-erefenis)
13:00 - 13:30 Middagete
13:30 - 14:30 Sake van belang: Wie praat namens die Boerevolk?
14:30 - 15:00 Afsluiting en bedankings – Lou Pretorius