Kranslegging; Terre'Blanche: 31 Jan 2015 Afdruk
Sondag, 01 Februarie 2015 12:00

 

KRANSLEGGING EN HULDE:
EUGENE NEY TERRE’BLANCHE, VENTERSDORP,
SATERDAG 31 JANUARIE, 2015

World Trade Centre invasion, 25 Juni 1993

Eugene Terre'Blanche en Nico Prinsloo, 1993

Gister was die verjaardag van hierdie stoere Boere-patriot en stryder. ’n Hele aantal Boere-Republikeine, mans, vrouens en kinders, het die kranslegging by die plaas, Witrandjiesfontein, Ventersdorp bygewoon. Sommige, soos die minsame Andre Visagie en sy gade, het van Kimberley gekom om die plegtigheid by te woon. Klarina, weduwee van J.P. Meyer was ook teenwoordig. Andries Terre’Blanche, oudste broer van Eugene, het die hek en die vlae by die grootpad opgepas.

Ook aan die plaaseienaar, wat ons toegelaat het en die begraafplaas so mooi en netjies hou, ons innige dank.

Die kransie namens Boere-Republikeine is deur Suzette Gey van Pittius, gelê. Haar eggenoot, Tinus, was die inisieerder van dié geleentheid. Al die ander afgestorwe kamerade en patriotte is ook gehuldig.

Andre Visagie het ’n roerende rede gelewer.

Die “Wêreld van Vol-einding,” soos Elizabeth Eybers, die digteres, die Wes-Transvaal, beskryf, het daar tussen die groen wuiwende mielielande, ’n kalm berusting gebring in die gewyde omgewing.

Wat sal wees sal wees!
Aandoenlik was die aanwesigheid van die aantal Boer kindertjies, wat stil die kort seremonie meegemaak het.
Die verrigtinge is afgesluit met gebed.

Rus sag, kameraad.

Piet Rudolph Boere-Republikeine

Ventersdorp, 31 Jan 2015

Ventersdorp, 31 Jan 2015

Eugene Terre'Blanche
AWB Memorial. Ventersdorp