13 November 2010. Kmdt. Ratte: die Boere nasie Afdruk
Woensdag, 17 November 2010 11:27

13 November 2010. Aldus Kmdt Ratte:

Cmdt. Willem Ratte“Ek weet nie of dit waar is dat die beeld van Boere, met hoofletter B, regtig een is van iemand wat swartes agter bakkies aan sleep. Sover ek die koerante, veral die soort van die Skewe Beeld, kan onthou die afgelope jare, maak hulle ‘n punt daarvan om die bestaan van Boere, as ‘n eie nasie of etnisiteit, eenvoudig te ontken. Op die meeste skryf hulle van “boere” met ‘n klein letter, maw ‘n ou met ‘n plaas. Kyk maar, jy sal sukkel om bv in die Skewe Beeld enige verwysing na “Boere”, hoofletter, te kry.

Dit het, mi, ‘n baie goeie rede. Die Boere, as ‘n etniese groep, ‘n nasie, is in 1902 met die Vrede van Vereeniging deur die grootste wereldmag van daardie tyd amptelik in ‘n vredesdokument erken as ‘n volk. Wat, volgens die verdrag, eendag nog ‘n amptelike permanente verdrag met Engeland moet sluit wat die voorlopige reelings van Vereeniging moet vervang (iets wat toe nog nooit gebeur het nie). En as ons teruggaan soontoe, na daardie dokument, het ons ‘n helse sterk saak om ons vryheid op te eis. Dit voldoen aan elke voorwaarde wat internasionale reg vereis vir die bestaan van ‘n volk, en die gepaardgaande reg van elke volk om selfstandig te wees en oor sy eie sake te regeer. Maw om uit hierdie gemors Azanie uit te kom. In beginsel. En dan val die Broeders en Jingoes se kaartehuis van die reenboognasie natuurlik uitmekaar uit.

Voeg hierby die feit dat in baie lande van die wereld, soos Rusland en Ierland, die Boere steeds in herinnering gebly het as ‘n trotse, heldhaftige klein nasie aan wie onreg aangedoen is deur die groot boelie Engeland. Daar behoort eintlik onder ons mense wat hierdie feite ken baie groter steun te wees vir die gedagte om “Boer” op ons vaandel te skryf, en daarmee die stryd om vryheid en selfbeskikking aan te durf. Die feit dat dit nog nie so is nie, is te wyte aan die geweldige propaganda wat die werklike betekenis en potensiaal van die begrip “Boer” van ons mense weerhou, hoofsaaklik deur die beleid, konsekwent toegepas deur die Broederbond, om eenvoudig te ontken dat daar so iets soos “Boere” vandag nog bestaan.

But I’ve got news for them. Daar IS nog Boere wat soos Boere voel, en trots is daarop. Wat beslis NIE swartes agter hulle bakkies aan sleep nie... Moenie die brandy-en-coke brigade met werklike Boere verwar nie. En onthou die AWB staan vir, raai wat, AFRIKANER Weerstands Beweging.”