Willem Ratte en die NVG - Piet Rudolph Afdruk
Woensdag, 17 November 2010 21:54

Insake Kmdt Willem Ratte

Ter inligting ‘n brief ontvang van Adv Bredenkamp SC aangaande kmdt Ratte.

Ook ter inligting ons opvolg brief aan adv Bredenkamp na aanleiding van sekere verduidelikings wat hy gegee het en wat ons agterdogtig en onrustig stem oor die interpretasie wat hy oordra.

Die onlangse uitbarstings van die nuwe adjunk-minister van Polisie dat die regbank getransformeer moet word omdat kastig te wit sou wees, is ‘n goeie maatstaf waarmee die eierdansery van adv Bredenkamp gemeet kan word. Willem Ratte is nie net ‘n vyand van die staat nie maar ook ‘n witman.

Ons mense moet verwag dat die regspleging teen ons ingespan sal word en so verbuig sal word om hierdie swart rassiste te pas.

Piet Rudolph namens die Aksie Komitee, Orde Boerevolk

Advokaat BJ Bredenkamp SC
Adjunk-direkteur
Nasionale Vervolgingsgesag
Noord-Gauteng
e-pos: dpppta@npa.gov.za

National Prosecution Service

National Prosecution Service

 

16 November 2010
erw. nr 9/2/12-M60-2010

 

Geagte adv Bredenkamp

 

VERTOЁ; DIE STAAT TEEN WILLEM RATTE

 

Dankie vir u spoedige terugvoering, dit  word waardeer. U sal besef dat ons ter wille van geregtigheid die bogenoemde saak gevoer het sover ons kon.

Wat ons egter opval en onrustig stem is u opmerking waaroor u borg aan mnr Ratte toegestaan het. Ons aanvaar dat borgtog nog steeds nie straf is nie, maar by implikasie beteken dat daar ‘n prima facie-saak teen ‘n aangeklaagde is.

In hierdie geval het u sekere faktore ter sprake gebring,wat ons ‘n ander blik verleen op die wyse waarop die saak hanteer word. Wat is die norm wat u nou toepas, indien dit verander het?  Beoordeel u nie meer sake op grond van of gebrek aan prima facie-bewys nie?

Die skrywe aan u is nie om ‘n twisgesprek uit te lok nie maar om duidelikheid te kry wat ons mense kan verwag onder die huidige omstandighede en ons belang by reg en geregtiheid. Dit gaan ‘n kwade dag wees as ‘n verdagte gear­resteer kan word en borg moet betaal om sy Vryheid te bekom en om die staat die geleentheid te gee om vas te stel of daar moontlik ‘n saak is. Ons kry die gevoel van politieke gedienstigheid en as dit so is, sal dit ‘n kwade dag vir die regspleging wees.

Met Boeregroete, die uwe

Piet Rudolph
Namens die Aksiekomitee Orde Boerevolk
E-pos: piet.rudolph@gmail.com