Geloftedag 2014 Afdruk
Maandag, 15 Desember 2014 11:00

 

GELOFTEDAG 16 DESEMBER 2014

10 Oktober 1987 - Bloedrivier

1. Boere kom bymekaar vanaf 09 00 by Philadelphia-ark, h.v.  Van der Hoffweg en Charlstraat, Kameeldrift-Wes om hulle Geloftes te betaal.
2. Ons gaan in die eerste plek om ons dank en eer aan Hom te bring wat nog altyd ons as volk behoed en bewaar het.
3. Ons gaan om te verenig, te verinnig en ons lotsbestemming te betuig oor die Gelofte wat ons voorvadere plegtig afgelê en onderneem het by Bloedrivier, 176 jaar gelede.
4. As Boere-Republiekeine gaan ons om ons Vryheidsmanifes in ontvangs te neem en ons vaste voorneme te betuig dat ons vry wil wees en ons Boere-Republieke wil herstel omdat ons geen knegte wil wees en nie langer onder ’n vreemde dwinglandy wil staan nie.
5. Omdat ons wil toesien dat die grond wat aan ons voorsate behoort het weer ’n vaderland vir ons kinders en hulle nageslag sal wees.
6. Dat die onreg gepleeg teenoor 35 000 Boerkinders en –vrouens en hulle vryheidstryd  in die uitwissingsoorlog van 1899-1902 in herinnering geroep en hulle lyding behoorlik gedenk sal word.
7. Dat ons in diepe ootmoed ons afhanklikheid van ons Hemelse Vader daardeur sal betuig in ons proses van die herstel van ons Boerevolk en ons liefde teenoor ons volksgenote.

Kom, Boere, kom!

Piet Rudolph: Sameroeper.
072 419 3516