Kursus vir Veldkornette - Maart 2015 Afdruk
Dinsdag, 24 Maart 2015 20:00

 

KURSUS VIR VELDKORNETTE EN VOORNEMENDE VELDKORNETTE

OVS - ZAR

1. Die basis waarop die organisering van die Boerevolk se vryheid en die herstel van die Boere-Republieke gaan berus, Is op die bymekaamaak van die Boere-Republikein- gesindes onder die aanvoering van bekwame veldkornette. Dit is die eerste fase van aanvoerders en leiers, bestem om die lotgevalle van ons volk op ‘n gemeenskapsbasis, te beplan, organiseer te lei en te beheer.
2. Die Boerevolk se vryheidsdag sal weer aanbreek so seker as wat die son weer môre opkom. Die uitdagings sal enorm wees.
3. Met die oog hierop het die Boere-Republikeinse Konferensie, op Saterdag 21 Maart, besluit om voortaan opleidingskursusse vir Veldkornette en voornemende Veldkornette aan te bied wat die volgende onderwerpe sal behels:
3.1 Regeerkunde;
3.2 Werwingstegnieke;
3.3 Geskiedenis van die Boerevolk, en
3.4 Uitbou van strukture.
4. Die kursus sal eenkeer per maand aangebied word en sal dien as slypskool. Die eerste daarvan word aangebied op Saterdag 11 April, 2015 by Vaalboskatstraat 72, Theresapark vanaf 09 00 tot 17 00. Dit sal verpligtend wees vir bestaande veldkornette. Voornemende veldkornette moet asb vroegtydig aansoek doen by die Organiseerder per e/pos piet.rudolph@gmail.com of telefoon 072 419 3516.
5. Die uitgangspunt is dat geen Boere-Republikein langer ‘n toeskouer kan wees nie maar ‘n aktiewe deelnemer. Lesings sal aangebied word deur ervare en opgeleide kamerade. Soos wat ons vorder met die lesings saldie name van die aanbieders aangekondig word. Dit sal Boere wees.
6. Daar is nie ‘n ouderdomsbeperking op deelnemers nie. Dit kan ook dames wees. Kom ons doen ons deel.