Lichtenburg, 1 en 2 Mei 2015 - Werner Kruger Afdruk
Woensdag, 29 April 2015 15:34

 

BOER OP SY PERD
FRYDAG 1 MEI 2015 en SATERDAG 2 MEI 2015

TE LICHTENBURG

Werner Kruger, trek 2015

'n Beroep word gedoen aan alle boere om die verrigtinge die komende naweek by te woon.

Om Boere volk te vra om hul huidige situasie in oorweging bring, en om saam te besin oor wat die toekoms inhou, en om saam te besluit oor die pad vorentoe vir alle boere met die hoop dat daar weer eendrag sal wees onder die boere.

Gnrl De La ReyVrydag, 1 Mei vanaf 11h00, gaan die rit deur die dorp na Gnrl De La Rey se standbeeld en van daar na die Vendusie Terrein waar ons hoop om saam te kuier en kamp tot met die aanvang van die vergadering. Kom stap en kuier gerus saam.

Saterdag, 2 Mei 2015 om 10h00 vir 11h00 by die Vendusie Terrein: 'n Beroep word gedoen aan alle Boere om na Lichtenburg te kom en deel te neem aan die gesprek voering met die doel soos hierbo vermeld.

Boere word vriendelik gevra om alleenlik vlae wat behoort het aan die oorspronklike Boere Republieke voor 1902 op die dag te vertoon want dit gaan oor die Identiteit en Eendragt van die Boervolk en nie oor 'n nasie wat verdeeld in homself staan nie.

Daar is gereel dat ons by die Vendusie Terrein kan kamp, Vrydag en Saterdag aand. Daar is toilette, maar nie bad/stort geriewe nie. Bring asseblief jul eie toilet benodighede saam. Bring asb julle eie eet en drink goed saam.

Die wat kan en wil word versoek om 'n finansiele bydra te maak tot die dag en die rit as geheel (om Dapper weer terug te neem na sy eienaar toe...) .

Beroep word gedoen dat almal buite politieke en geloofs groeperinge, die dag sal steun, en vir een keer saam, as een volk voor ons Hemelse Vader bymekaar sal kom.

As ons Hemelse Vader vir ons is, wie kan teen ons wees!

Boereliefde en Groete

Werner Krüger.

1500 km on horseback with a Vierkleur. The trek of Werner Kruger for the Boer volk